torsdag 18. februar 2010

Informasjonskløfter!

Oppgaven

Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.

Denne oppgaven dreier seg om hvordan media kan skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Denne oppgaven skal diskuteres. Med å diskutere tenker man gjerne at er det viktig å få frem årsaker, forhold, forklaringer og veie disse momentene opp mot hverandre. Se på hva som taler for og imot. Media er også et sentralt begrep. Med media tenker jeg gjerne på alle kanaler som gir oss informasjon. Altså basismediene som TV, avis, radio og nettmedier.

Nøkkelbegrepet i denne oppgaven er informasjonskløft. Hva er egentlig en informasjonskløft? En informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. En informasjonskløft dreier seg om tilgang på informasjon. Har du tilgang på informasjon får du kunnskap. Kunnskap fører igjen til makt. De som dermed ikke har tilgang til informasjon får ikke denne kunnskapen. Slike forskjeller i kunnskap og i tilgang til informasjon kaller vi informasjonskløfter.

Er massemediene med på å minske informasjonskløftene siden det når ut til så mange mennesker, og dermed forsterker informasjonskløftene? Eller er det slik at hvis du har tilgang til nett og andre ikke har, så kan dette skape skiller i samfunnet, og dermed bidra til å motvirke informasjonskløftene? Bidro innføringen av Internett til å skape større informasjonskløfter?

Kilder : http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskløft

1 kommentar:

  1. Denne innledningen likte jeg. Her har du med alle de viktigste elementene, ikke minst er problemstillingene dine meget gode og viktige. Den siste kan du kutte ut og ta opp senere i hoveddelen. Det kan være en fordel i innledningen å gi en kort beskrivelse av situasjonen, at vi har informasjonskløfter i samfunnet.

    SvarSlett