søndag 24. januar 2010

Filmproduskjon!

Da var filmproduksjonen ferdig og vi har endelig fått et produkt! Det var spennende og artig og lage film, men utrolig tidskrevende og man trenger en god planlegging for å få et bra produkt. Gruppa syntes jeg har fungert veldig bra og hele tiden har vi hatt god kommunikasjon. I tilegg har vi fordelt arbeidet med filmen nesten likt mellom hver. Selv har jeg skrevet noen møtereferater, pitch / threatment , litt redigering og filming.

Problemene som dukket opp var nok at tidsskjemaet våres ble sprengt, men heldigvis klarte vi og få satt av noen dager mot slutten hvor vi arbeidet intensivt og vi ble ferdig med filmen. Jeg ble veldig fornøyd med filmen, selv om vi ikke fikk med animasjonen. Vi fant ut at vi heller kunne bruke masse kameravinkler og utsnitt. Dette syntes jeg ble bra, og jeg lærte en del om kameravinkler.

Redigering skulle jeg ønske vi fikk satt oss mer inn i, men alt i alt er i alle fall jeg fornøyd.